Jedyna tak wysoka pożyczka
z lekką ratą

Rata już od 61 zł

łatwa do spłaty

Długi okres spłaty

nawet 3 lata

Szybka wypłata

nawet tego samego dnia

Kalkulator Twojej pożyczki

500
1000
Miesięczna rata
1 220

Okres spłaty

12 miesięcy
Europejski Formularz Informacyjny
Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej: całkowita kwota pożyczki 6000,00 PLN; czas obowiązywania umowy 36 miesięcy; oprocentowanie zmienne w skali roku 9% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 5999,76 PLN; odsetki kapitałowe 869,15 PLN; całkowity koszt pożyczki 6868,91 PLN; całkowita kwota do zapłaty 12868,91 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 77,09%. Stan na dzień 18.03.2020 r. Przyznanie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Koszt pożyczki uzależniony jest od okresu na jaki jej udzielono oraz wyniku oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Podmiotem udzielający pożyczki jest DJK Finance sp. z o.o., zaś pośrednikiem Creamfinance Poland sp. z o.o. Dowiedz się więcej

Okres spłaty

12 miesięcy

Jak to działa?

1

1. Składasz wniosek o pożyczkę

Wypełniasz krótki formularz, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę pożyczki.

2

2. Rozważasz ofertę

Dajemy Ci czas na podjęcie decyzji. Nasza propozycja jest ważna przez 48 godzin.

3

3. Akceptujesz umowę online

Umowę pożyczki podpisujesz bez wychodzenia z domu, na swoim koncie w Strefie Klienta.

4

4. Cieszysz się pieniędzmi

Środki zostają natychmiast przelane na Twoje konto.

Jak możemy Ci pomóc?

REMONT MIESZKANIA
ZAKUP MEBLI
ZAKUP SAMOCHODU
EDUKACJA
NAPRAWA SAMOCHODU
OPIEKA ZDROWOTNA
ZAKUP SPRZĘTU RTV i AGD
REALIZACJA PLANÓW

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące oferty albo obsługi swojej pożyczki? Daj nam znać, chętnie Ci pomożemy.

Pon. - Pt. 8:00-20:00
Sob. - Niedz. 9:00-18:00

Pożyczanie u nas jest bezpieczne

Jesteśmy międzynarodową firmą działającą w 7 krajach świata. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość usług i całkowite bezpieczeństwo transakcji.

PZIPKNF

Jesteśmy firmą wpisaną do rejestru KNF pod nr RIP000460 oraz zrzeszoną w Polskim Związku Firm Pożyczkowych. Integrujemy najlepsze światowe praktyki biznesowe, a wśród naszych wartości znajduje się uczciwość, transparentność i odpowiedzialność. Wszystko po to, abyś pożyczając u nas mógł czuć się bezpiecznie.

Secure

Certyfikat SSL to gwarancja bezpieczeństwa danych - chroni poufne informacje, takie jak dane twojego konta bankowego, nazwy użytkownika i hasła.

Międzynarodowa firma

Działamy z powodzeniem:

Pożyczkodawca:
Pożyczkodawcą jest spółka DJK Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Alei Jana Pawła II 27, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 778307, NIP 5272887669, REGON 382890897, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.

Informacje dotyczące Pośrednika kredytowego
W zależności od tego, czy jest to pierwsza, czy kolejna pożyczka o którą wnioskujesz, pośrednikiem kredytowym jest: Solfin.Net Inc. spółka powstała i działająca pod prawem Stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą przy 7950 NW 53rd St, lok. 224-226, Miami, Floryda 33166, Stany Zjednoczone Ameryki, Numer Identyfikacyjny Pracodawcy (EIN) 83-1296749, wpisana do Działu Spółek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. 13, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658 lub Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł.
Solfin.Net Inc. i Creamfinance Poland sp. z o.o. są pośrednikami kredytowymi dla pożyczkodawcy DJK Finance sp. z o.o. w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego.

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota pożyczki 6000,00 PLN; czas obowiązywania umowy 36 miesięcy; oprocentowanie zmienne w skali roku 9% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 5999,76 PLN; odsetki kapitałowe 869,15 PLN; całkowity koszt pożyczki 6868,91 PLN; całkowita kwota do zapłaty 12868,91 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 77,09%. Stan na dzień 18.03.2020 r.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej.

Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej TUTAJ. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki jest Pożyczkodawca: DJK Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Alei Jana Pawła II 27, KRS 778307.
Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu oraz przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Więcej informacji dotyczących danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Marcina Kujawy, z którą można się skontaktować pod adresem: iod@creamfinance.pl.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są pożyczki wynosi 6 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy. Infolinia: 22 388 66 77 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: info@creamcredit.pl.

Success feedback
Error feedback
Info feedback
Warning feedback