zdolność kredytowa

Ilekroć decydujemy się na złożenie wniosku o pożyczkę, kredyt, czy też kartę bank przez pryzmat posiadanych informacji określa naszą zdolność kredytową. Poza tym chcąc dowiedzieć się jeszcze więcej i upewnić, czy jesteśmy osobą, która będzie skłonna dotrzymać warunków umowy, weryfikuje także parametr okeślany jako wiarygodność kredytowa. Parametr ten sprawdzany jest niejednokrotnie w sytuacjach, gdy staramy się dokonać zakupu na raty. Pamiętać należy jednak, że o ile zdolność kredytową banki oceniają samodzielnie według specyficznych dla siebie algorytmów, o tyle wiarygodność jako weryfikowana jest przez banki centralnie – w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Być wiarygodnym

Zatem w przypadku, gdy mamy w głowie koncepcję na kredyt, czy też pożyczkę krótkoterminową, należy przedewszystkim postarać się o stworzenie wiarygodnego obrazu w BIK. Banki, jak i pozabankowe instytucje finansowe korzystają standardowo z danych udostępnianych prze Biuro Informacji Kredytowej, możemy mieć 100% pewność, że wszystkie wcześniejsze problemy ze spłatą zobowiązań zostaną w procesie weryfikacji udostępnione. W konsekwencji bank może odmówić kredytu, lub zaproponować nieco inne- mniej korzystne warunki. W przypadku więc, gdy zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby stać się wiarygodnymi kredytobiorcami, dobrze byłoby sprawdzić, czy nasze wysiłki docenione zostały przez BIK. W tym celu zweryfikować możemy samodzielnie opinię Biura zamawiając stoswny raport. Na dziś dostępnych jest kilka kombinacji raportów. Po pierwsze informacja ustawowa będąca podstawowym raportem, o który możemy wnioskować raz na 6 miesięcy bez żadnych opłat. Zawiera podstawowe dane o kredytobiorcy oraz jego historii finansowej. Raport PLUS, to drugi i znacznie już bardziej rozbudowany raport historii kredytowej. Zawiera dodatkowo część, w której znajduje się podsumowanie ze szczegółową liczbą zobowiązań klienta, jednakże bez informacji o jego scoringu. Z kolei Raport PLUS z informacją o ocenie punktowej. W tym przypadku otrzymujemy nie tylko szczegółowe informacje o historii wszystkich zobowiąań, ale także ocenę scoringową.

Wyliczanie scoringu

Jedną z bardziej istotnych kwestii, o której musimy pamiętać zwłaszcza, gdy jesteśmy aktywnym pożyczkobiorcą jest fakt, iż scoring jest dynamiczny, a więc zmienia się. Jego wartość wyliczana jest po każdym zapytaniu przez bank o status klienta w BIK. Czym częściej takie zapytania są kierowane, tym częściej i jednocześnie bardziej scoring może się zmieniać. BIK nie zmiena scoringu, jeśli zapytanie zostanie skierowane przez osobę starającą się o pożyczkę lub posiadacza kredytu. Dobrze również wiedzieć, że BIK nie weryfikuje/zmienia scoringu automatycznie. Dzieje się to zawsze w trybie zapytań przez instytucje, w których ubiegamy się o pożyczkę. Tak sprawa się ma w przypadku, gdy ubiegamy się o zaciągnięcie nowego zobowiązania. W przypadku jednak, gdy kredyt już mamy instytucja, która nam go udzieliła kontaktuje się z BIK i uaktualnia dane o jego statusie standardowo raz w miesiącu.

Istotnym jest zatem, aby posiadane zobowiązania spłacane były zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niekorzystną konsekwencją uchybienia terminom spłat jest czasowe (istotne) obniżenie scoringu, co przekłada się automatycznie na możliwości brania kolejnych pożyczek lub kredytów. Warto mieć w głowie, iż BIK istotnie obniży scoring w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia zaległości lub opóźnienia, a skutki nieterminowego opłacania zobowiązań skutkować będą obniżonym scoringiem także w 2 i 3 roku po przekroczeniu terminów płatności. Po tym okresie to scoring powróci do pierwotnego poziomu. Naturalnie, nastąpi to jedynie w przypadku, gdy wszystkie zobowiązania bedą regulowane według przyjętych w umowie kredytowej ustaleń.

Biuro Informacji Kredytowej ustalając wartość scoringu bierze pod uwagę szereg różnych czynników. Podstawowymi są w tym portfolio informacja o terminowości spłacania zobowiązań, skłonność do zadłużania się oraz przekraczanie limitów debetowych na kontach i kredytowych na kartach. Ponadto, aby dokonać oceny wiarygodności BIK posiłkuje się statystycznymi modelami bazującymi na przynależności kredytobiorcy do specyficznej grupy (osób podobnych).

Scoring - definicja

Według definicji Biura Informacji Kredytowej: „Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego Klienta jest podobny do profilu Klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma ten Klient.”

Zobacz również

Success feedback
Error feedback
Info feedback
Warning feedback