Pozytywna decyzja kredytowa

W każdym przypadku, gdy ubiegamy się o kredyt, czy też jedynie pożyczkę krótkoterminową nasza zdolność kredytowa oceniana jest przez instytucję, w której chcemy zaciągnąć zobowiązanie. Nie ma znaczenia czy jest to bank, czy też instytucja pozabankowa. Na decyzję o przyznaniu pożyczki ma wpływ wiele czynników, dlatego też warto wiedzieć, jakie elementy podmioty udzielające pożyczek i kredytów biorą pod uwagę.

Decyzją kredytową jest w świetle definicji postanowienie banku o tym, czy udzieli kredytu klientowi wnioskującemu o niego. Decyzja może również zawierać informacje o dostępnej kwocie oraz warunkach na jakich zostanie ona postawiona do dyspozycji klienta. Okres rozpatrywania wniosku i podejmowania decyzji jest różny w zależności od banku i może trwać kilka dni albo też kilka tygodni. W przypadku pożyczek krótkoterminowych, szczególnie tych udzielanych przez instytucje pozabankowe proces trwa krócej, co jest właściwe dla specyfiki produktów oferowanych przez te firmy.

Co jest istotne dla decyzji?

Istnieje katalog czynników wspólnych dla instytucji pożyczkowych, które brane są pod uwagę w kontekście decyzji, niezależnie od ich charakteru. Poza jednak standardowymi elementami istotnym jest do jakiej kategorii bank, czy też instytucja pozabankowa należą, a także to, w jakiej placówce klient stara się o dodatkowe pieniądze. Bez względu jednak, gdzie zostanie podjęta decyzja, krytycznym dla finalnej decyzji elementem jest zdolność kredytowa. Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym artykule, zdolność kredytowa to możliwość spłaty kredytu w ustalonym przez kredytodawcę terminie. kłada się na nią mniej i więcej bardziej istotnych czynników, dlatego też warto zadbać kompleksowo o swoje finanse jeszcze przed złożeniem wniosku. Niezbędnym jest więc uregulowanie wszystkich zobowiązań jakie mamy w stosunku do instytucji pożyczkowych. Optymalizacja źródeł kredytowania naszych wydatków, czyli ‘po ludzku’ zamknięcie zbędnych kart kredytowych. Obniżenie dopuszczalnego debetu na koncie. O ile to możliwe podniesienie wkładu własnego zwłaszcza w przypadku, gdy staramy się o kredyt hipoteczny. Regularne źródło dochodów (czym wyższe, tym naturalnie lepiej).

Co ciekawe, zarówno kredyty, jak i pożyczki serwowane przez instytucje finansowe podlegają zbliżonym procesom oceny zdolności kredytowej. Oczywiście, jeśli staramy się o 500 tysięcy złotych kredytu, bank znacznie uważniej przyjrzy się nam i inwestycji, aniżeli w przypadku, gdyby kwota naszego zainteresowania ograniczała się do jednego tysiąca złotych. Jeśli natomiast nasze potrzeby oscylować będą w granicach 40-stu tysięcy złotych, a szybkość otrzymania pieniędzy będzie czynnikiem kluczowym, warto zwrócić uwagę na ofertę instytucji pozabankowych. W taki przypadku, co prawda firma w której zabiegać będziemy o pożyczkę dokona analizy zdolności kredytowej według przyjętych na rynku standardów, niemniej jednak zrobi to o wiele szybciej niż bank.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Jedna z najbardziej znanych instytucji finansowych zbierająca dane i informacje o zadłużeniu Polaków. Każdy kto ubiegał się o kredyt, czy też pożyczkę w taki, czy inny sposób otarł się o tę instytucję. Zazwyczaj w sytuacji, gdy składamy wniosek o kredyt, bank zadaje pytanie do BIK lub innej firmy zajmującej się weryfikacją zadłużenia potencjalnych klientów. Warto więc, jeśli nie mamy pewności, czy decyzja kredytowa będzie pozytywna, sprawdzić, jak wygląda nasza historia w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób przynajmniej nie będziemy zaskoczeni, gdy okaże się, że przez przypadek – zapominając kiedyś opłacić na czas rachunku za energię, znaleźliśmy się w bazie BIK.

Pamiętajmy, iż repozytorium prowadzonym przez Biuro Informacji Kredytowej znajdują się dane opisujące całość naszej historii kredytowej. A więc informacje tak negatywne (jeśli mieliśmy kiedyś problemy z płaceniem zobowiązań na czas), jak i pozytywne. Poza oceną zdolności kredytowej oraz historii kredytowej instytucje finansowe obliczają i szacują tak zwany scoring klienta.

Scoring klienta

Scoring jest to ocena wiarygodności wnioskującego o kredyt. Liczony jest w oparciu o algorytmy porównujące profile klientów, którzy już zaciągnęli dane zobowiązanie z profilem wnioskującego. Na tej podstawie szacuje się, czy klient będzie miał kłopoty ze spłatą zadłużenia. W skład profilu klienta wchodzi cały zestaw danych demograficznych takich jak wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie ale również informacji dotyczących wykonywanego zawodu, wysokości zarobków, okresu/czasu i formy zatrudnienia. Pamiętajmy, że czym większe pieniądze, o które wnioskujemy tym staranniej powinniśmy się przygotować do spotkania z bankiem lub inną firmą pożyczkową. Niezależnie od instytucji bowiem pracujący tam eksperci wspomagani przez odpowiednie narzędzia prześwietlą na wskroś wszystkie detale naszego wniosku.

Zobacz również

Historia w BIK

Success feedback
Error feedback
Info feedback
Warning feedback