Historia w BIK

Wielu klientów banków oraz firm pożyczkowych zastanawia się, czy skoro zaistnieli w bazie danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) istnieje sposób, aby usunąć ich dane z tego rejestru. Czy dane o nieterminowym regulowaniu zobowiązań są usuwane, a jeśli tak to w jakim trybie? Kto i na jakich zasadach może zwrócić się do BIK o zmiany zapisów w bazie danych? Pytań jest wiele, ale wszystkie sprowadzają się do kwestii podstawowej – czy można usunąć niekorzystne informacje w bazie Biura Informacji Kredytowej?

Można, czy nie?

Odpowiedź jest w zasadzie bardzo prosta. Otóż nie można danych takich po prostu usunąć. Dlaczego tak się dzieje? BIK jest administratorem i tylko administratorem danych, które udostępniane są mu przez instytucje pożyczkowe, samodzielnie nie może wprowadzać zmian, które byłyby wnioskowane przez konsumentów niezadowolonych z obecności na liście dłużników. Jak zatem nie trafić do bazy BIK? W przypadku, jeśli zaciągamy zobowiązanie w formie kredytu, czy też tylko pożyczki krótkoterminowej, informacji a tym zdarzeniu przesyłana jest przez pożyczkodawcę automatycznie do bazy BIK. Tak więc, jeśli ktoś decyduje się na skorzystanie z jakiejkolwiek formy kredytu w repozytorium Biura Informacji Kredytowej znajdzie się nawet, gdyby tego nie chciał. Baza danych aktualizowana jest według informacji o tym, czy kredytobiorca terminowo wywiązuje się z zaciągniętego zobowiązania, czy też może spóźnia się z opłatami.

Kiedy do bazy?

Warto wiedzieć, iż dane na temat rzetelnego dokonywania spłat nie są dostępne dla żadnych instytucji finansowych, chyba że wcześniej pożyczkobiorca wyrazi na to zgodę. Udzielenie takiej zgody z kolei może podnieść szanse na uzyskanie kredytu. Pamiętać należy również, że informacje dotyczące problemów ze spłatą zobowiązań trafią do bazy Biura Informacji Kredytowej wówczas, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy wynosiło powyżej 60 dni oraz minęło 30 dni od poinformowania dłużnika o zamiarze przetwarzania informacji jego dotyczących w BIK.

Usuwamy informacje z BIK

Dane w bazie BIK dotyczące negatywnej informacji przechowywane będą przez 5 lat od momentu całkowitego spłacenia danej pożyczki. Oznacza to również, iż przed upływem tego okresu niemożliwym jest usunięcie wpisu z rejestru. Po tym czasie BIK usunie dane w przypadku, gdy konsument wystąpi do niego z oficjalnym wnioskiem. Generalnie nie można usunąć aktualnych danych dotyczących trwających zobowiązań finansowych lub dotyczących nieterminowych spłat w okresie ostatnich 5 lat. Można jednak jak już wspomnieliśmy usunąć negatywne informacje w przewidzianym trybie. Można również odwołać zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. W przypadku, gdy wcześniej konsument udzielił pozwolenia na ujawnianie takich informacji bankom i firmom pożyczkowym może wystąpić z wnioskiem do BIK-u o jego cofnięcie. Warto wziąć pod uwagę jednak, że informacje o spłaconych terminowo kredytach wpływają korzystnie na procesy przyznawania pożyczek. Można również złożyć wniosek o poprawienie błędnych informacji na swój temat – jeśli na przykład nazwisko jest przekręcone lub wpisana została niewłaściwa data urodzenia.

Dane o niespłaconym kredycie można usunąć dopiero po 5 latach od momentu całkowitego rozliczenia się z pożyczkodawcą. W tym celu należy przygotować stosowny wniosek, a następnie złożyć go do instytucji, która przekazała dane konsumenta do BIK. Pamiętajmy więc, że jeśli chcemy usunąć ‘negatywy’ na swój temat w przewidzianym przepisami trybie musimy złożyć odpowiedni wniosek, gdyż BIK samodzielnie nic z naszymi danymi nie zrobi. Z uwagi na fakt, że instytucji, która wcześniej skierowała informacje na nasz temat do BIK konieczność poinformowania Biura o tym, że wszystko jest już OK może umknąć, powinniśmy trzymać rękę na pulsie.

Wiktor ‘Czyściciel’

Zdarzyć się może, że zdesperowany konsument mający złą historię kredytową w BIK, a chcący koniecznie skorzystać z usług firmy pożyczkowej przeszukując internet znajdzie oferty tak zwanych czyścicieli BIK. Usługodawca twierdzący, że potrafi usunąć złą historię jest zwykłym naciągaczem żerującym na łatwowiernych klientach tego typu usług. Za sowitym wynagrodzeniem występują z wnioskami, które konsument mógłby z powodzeniem bez jakiegokolwiek problemu zgłosić samodzielnie. Najpopularniejszymi z listy ‘czyścicieli BIK’ są działania polegające na zgłoszeniu, iż bank lub inna instytucja poinformowała Biuro Informacji Kredytowej przedwcześnie, a więc przed upływem 60 dni opóźnienia i 30 od wysłania upomnienia. Występują o restrukturyzację długu – może to być np. skonsolidowanie pożyczki, by ułatwić jej spłacenie. Zgłaszają wniosek - o usunięcie informacji o terminowo spłaconych kredytach, co dla konsumenta jest raczej niekorzystne. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, każda informacja o terminowo spłaconym zobowiązaniu buduje pozytywną historię kredytową. Dzięki niej konsument zyskuje dodatkowe punkty starając się o pożyczkę. Występują o usunięcie nieprawidłowych danych, co z punktu widzenia instytucji kredytowych jest zdecydowanie mało istotne.

Zobacz również

Success feedback
Error feedback
Info feedback
Warning feedback