6 przekonań, które sprawiają, że wiecznie brakuje Ci pieniędzy

6 przekonań, które sprawiają, że wiecznie brakuje Ci pieniędzy

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego niektórzy ludzie mają permanentne problemy finansowe podczas gdy inni opływają w dostatek? Czy myślałeś o tym, że jedni pracują ciężko ledwo wiążąc koniec z końcem, drudzy zaś, pomimo braku widocznego wysiłku, zarabiają krocie, ciesząc się finansową wolnością? Co sprawia, że rozpoczynając karierę z podobnego poziomu jedni odnoszą finansowe sukcesy, a inni wciąż zastanawiają się skąd wziąć dodatkowe pieniądze?

Pierwszą rzeczą, która pomaga odnieść finansowy sukces jest sposób, w jaki myślimy o pieniądzach. A na ten wpływają nasze przekonania. Niestety, wiele z nich działa podświadomie, co sprawia, że bezrefleksyjnie je akceptujemy i w rezultacie przekonania stają się naszą rzeczywistością. Stan taki trwa do czasu, gdy nie przepracujemy zagadnienia ponownie. Pierwszym krokiem do zmiany sposobu myślenia jest więc uświadomienie sobie, że ograniczające nas przekonania o pieniądzach w ogóle istnieją. Drugim, konieczność ich zdefiniowania.

1. „Pieniądze są źródłem wszelkiego zła”

Powszechnym nieporozumieniem jest myślenie o pieniądzu jako o czymś złym. Skąd się bierze takie przekonanie? Najprawdopodobniej z negatywnych doświadczeń, jakie mieliśmy z bogatymi ludźmi. Automatycznie przenosimy te doświadczenia na inne osoby, którym powodzi się finansowo i dochodzimy do mylnego przekonania, że przez pieniądze wszyscy stają się źli.

2. „Pieniądze to najważniejszy cel w życiu”

Być może postrzegamy pieniądze jako jedyny, czy też główny cel w życiu? Kiedy ludzie rozpoczynają gonitwę za pieniędzmi stają się w efekcie ślepi na wyższe wartości, takie jak: miłość, współczucie i odpowiedzialność. Trudno to uznać za właściwe postępowanie, ale przecież to nie wina pieniędzy. Pieniądze zostały stworzone jako środek wymiany wartości towarów będących przedmiotem obrotu. Są zatem jako takie jedynie neutralnym medium, którego sposób wykorzystania zależy od nas samych.

3. „To tylko pieniądze”

Będąc „jedynie neutralnym medium”, nie powinny być jednakże lekceważone. Traktowanie pieniędzy z pewną atencją oraz swego rodzaju szacunkiem może pozwolić nam na odmienne ich postrzeganie i lepsze wykorzystanie. Zmiana podejścia z „to tylko pieniądze” na „pieniądze to jeden z priorytetów, dzięki któremu będę mógł się rozwijać” sprawi, że będziemy w stanie znaleźć najlepsze sposoby ich zarabiania i wydawania. Oczywiście z tym drugim nie należy przesadzać. Jeśli wydamy wszystkie zarobione pieniądze, zamiast je oszczędzać i inwestować, nigdy nie stworzymy poczucia bezpieczeństwa i komfortu finansowego. Wydawanie pieniędzy na rzeczy, które nam się podobają, albo które szczególnie chcielibyśmy mieć nie jest niczym złym. Warto jednak wyrobić w sobie nawyk oszczędzania i inwestowania pieniędzy.

4. „Nie umiem zarządzać finansami”

Brak wiedzy ekonomicznej i zasad zarządzania własnymi pieniędzmi bywa idealnym wytłumaczeniem i wymówką dlaczego nam ich brakuje. To kolejne błędne założenie sugerujące, że nie można nauczyć się nowych rzeczy, takich jak choćby sprawne gospodarowanie własną pensją. Jeśli rzeczywiście mamy z tym kłopoty, nie zaszkodzi wizyta w księgarni i inwestycja w dobry poradnik. Podstawowe prawa zarządzania finansami osobistymi wskażą nam kierunek działań i pozwolą w sposób naturalny rozwijać zmysł inwestycyjny.

5. „Nie pochodzę z bogatej rodziny”

Możemy też stwierdzić, że przecież nasza rodzina nigdy nie była bogata, a to tłumaczy przecież wszystkie nasze niepowodzenia finansowe. Przeszłość nie równa się przyszłości. Zwłaszcza jeśli nie jest to nasza przeszłość. Każdy z nas jest kompletną, niezależną i indywidualną osobą. To, co inni zrobili lub nie, nie ma nad nami władzy. O tym, co dzieje się teraz, decydujemy my, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za swoje życie, a więc i sferę finansową.

6. „To samolubne chcieć posiadać więcej pieniędzy”

Z pewnością w którymś momencie nasze moralne „ja” podszepnie, że przecież to „samolubne chcieć pieniędzy”. Pieniądze to reprezentacja wartości stworzonej dla innych osób. Jak już powiedzieliśmy sobie nieco wcześniej, jest to neutralne medium i to od nas zależy, co z nim zrobimy i jak je wykorzystamy. Jeśli jesteśmy w stanie stworzyć wartość dla innych, to już powinno dać nam pozytywny obraz nas samych. Jeśli wykorzystamy swoje pieniądze, aby jeszcze bardziej pomóc, tworząc dobra, produkty i usługi, zwiększy to jedynie wartość życia innych ludzi.

Zobacz również

Success feedback
Error feedback
Info feedback
Warning feedback